Hunde, der hjælper

Tlf: 2068 8383

Åben for brugere 24/7

Kun et ring væk

Instruktørerne

Chefinstruktør Hanne Troensegaard

Chefinstruktør
Hanne Troensegaard

Chefinstruktørens ansvar og opgaver.

Servicehundeforeningens chefinstruktør Hanne Troensegaard er professionel hundetræner.

Servicehundeforeningen har høje krav til instruktører. Det er således chefinstruktøren, som sikrer sig, at instruktør har den rette faglige viden og indsigt i den enkelte Bruger i samtræningen med denne.

Chefinstruktør har uddannet førerhunde og mangeårig erfaring i kommunikation og samtræning af førerhunde hos svagtseende og blinde. Ligeledes uddannet utallige servicehunde til borgere med funktionshandicap og/eller psykiske handicap/lidelser.

Chefinstruktøren i Servicehundeforeningen har det daglige ansvar for kontinuerlig uddannelse af instruktørerne. Chefinstruktøren har det overordnede ansvar for at målrette den enkeltes hunds uddannelse specifik til den enkelte Brugers behov.

 

Baggrund

Hun har uddannet over 250 førerhunde og mere end 120 servicehunde.

Siden 2006 har Hanne uddannet mere end 114 servicehunde for Servicehundefonden / Servicehundeforeningen. Hanne har derved meget stor erfaring i at udvælge og uddanne hunde og efterfølgende få brugeren til at få det bedst mulige ud af samarbejdet med hunden.

Læs evt. mere om Hanne Troensegaard i artiklen på vores hjemmeside i “Servicehunde i Danmark”

Et liv med hunde.

Har trænet egne hunde siden barn og blev ung Dansk Lydighedschampion to gange med to forskellige Beagler og kom på det danske landshold som 25-årig.

Hanne har tidligere været Danmarksmester i agility. Hannes 2 Beagle hunde var de første i Danmark, som blev lydighedschampion.  Ligeledes har hun været på landsholdet med sine beagles og deltog her i Europamesterskabet.Hanne Troensegaard har haft en lang karriere som konkurrencehundefører på internationalt plan.

Hun var en af pionererne for at få Agility indført i den danske hundeverden.

Uddannelse

Uddannet instruktør i Dansk Kennelklub som 20-årig. Hun startede i 1989 som førerhundeinstruktør for Dansk Blindesamfund, hvor hun som sagt uddannede over 250 førerhunde.

Har på baggrund af de mange års erfaring med træning og adfærdsbehandling af hunde udviklet et koncept til træning af servicehunde til mennesker med psykiske handicap/lidelse, der ofte har svært ved at kommunikere tydeligt med stemme og/eller kropssprog.

Ildsjæl

Chefinstruktør Hanne Troensegaard har selvsagt livslang erfaring i arbejdet med hunde og mennesker med psykisk og/eller fysisk handicap.

Har siden 2015 samarbejdet med 38 kommuner i forbindelse med udplacering af servicehunde hos brugere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Servicehundeforeningen er priviligeret i at have hende som chefinstruktør, da hun er en ildsjæl, hvor interesse og arbejde flyder ud i et.

Formidling af viden

Ved siden af sit virke som chefinstruktør for Servicehundeforeningen har Hanne haft et mangeårigt virke som foredragsholder om hundes kropssprog, hundes motivation og drivkraft, samspil mellem menneske og hund, træningsmetoder, angst og stress hos hunde m.v. Ligeledes afholder hun foredrag i Servicehundeforeningens virke.

 

Hundeadfærdsbehandler

Hanne har sideløbende med sin instruktørvirksomhed arbejdet som hundeadfærdsbehandler og har derigennem hjulpet mange med både adfærdsproblemer og træningsløsninger.

 

Sjov Info

Trænet hund til rolle i filmen “Til højre ved den gule hund”, 2003.

Christian Christensen

Formand og Servicehundeinstruktør

Christian er tidligere politiassistent og var hundefører i politiet fra 1992 – 2017. De første 12 år som tjenestehundefører med schæferhund i gruppe 1. (Gruppe 1 hundefører, er dem som træner de hunde, som har de mest komplekse opgaver indenfor politiet.)

I 2004 blev han sprængstofhundefører med en engelsk springerspaniel.

I 1997 blev han uddannet hundeinstruktør indenfor politiet sideløbende med arbejdet med egen hund og førerhunde til blinde. I karrieren indenfor politiet blev han også mentaltestleder af politiets hunde. Når man er mentalt testleder er man ansvarlig for vurderingen af hundenes egnethed som politihund. Her vurderes hundens egnethed.

Christian har taget denne store erfaring med sin ind i det videre arbejde i ServicehundeFonden Aps, som siden blev ændret til Servicehundeforeningen.

Siden 2004 har Christian været førerhundeinstruktør for Dansk Blindesamfund og siden 2007 endvidere instruktør for Servicehundefonden.

Kenneth Østen

Servicehundeinstruktør
Sygeplejerske og Servicehundeinstruktør Kenneth Østen, Servicehundeforeningen

Baggrund

Kenneth blev i 2008 uddannet dyrepasser, hvor hans fokus var hundens flokadfærd mellem artsfælder samt hundens adfærd overfor mennesker. Efterfølgende arbejdede Kenneth en årrække på et af landes førende dyrehospitaler. Han har derfor tilegnet sig en bred viden om adfærd, pleje og sundhed hos hunde.

 

Sygeplejerske og Servicehundeinstruktør.

I 2016 blev Kenneth uddannet sygeplejerske, og arbejder nu på Akutmodtagelsen, hvor han hver dag møder mennesker med vidt forskellige fysiske og psykiske lidelser. Arbejdet som sygeplejerske understøtter den menneskelig tilgang vi ønsker at give til brugerne af servicehunde.

Kenneth har siden 2003 fulgt arbejdet med træning af førerhunde og i 2006 startede han som aspirant til servicehundeinstruktør.
Siden 2012 har Kenneth fungeret som instruktør, og trænet og uddannet flere servicehunde samt stået for flere fællesarrangementer for servicehundebrugerne rundt om i landet.

 

Læs mere om Kenneth

LinkedIn

 

 

 

Jimmi Koldenborg

Servicehundeinstruktør
Servicehundeinstruktør Jimmi Koldenborg, Servicehundeforeningen.

Servicehundeinstruktør Jimmi Koldenborg har teoretisk og faglig erfaring med både træning af hunde og undervisning af børn og voksne med særlig behov.

 

Jimmi har siden 1999 beskæftiget sig med træning af hunde. Han har været instruktør i både Schæferhundeklubben, og Dansk politihundeforening. I sidst nævnte fungerede han også som indlæringsfigurant i politihundeprogrammet.

Jimmi er efterfølgende uddannet hos servicehundeforeningen

Alsidig erfaring.

Jimmi har en alsidig baggrund. Han blev uddannet som musik og bevægelseslærer fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, i 2004.

Han har siden da undervist børn og voksne med særlige behov. Eks. Autisme, adhd, angst mm.

Jimmi har desuden efteruddannet pædagoger og lærere i positiv formidling af musik, samt haft musikterapi for udviklingshæmmede.

Læs mere om Jimmi

https://www.linkedin.com/in/jimmi-koldenborg-a1107284/?originalSubdomain=dk

https://sn.dk/Koege/I-coronatiden-Fra-trommeslager-til-hundetraener/artikel/1386911

https://www.lokalavisen.dk/migration/2012-08-08/-Er-der-en-trommeslager-gemt-i-dig-1791364.html

 

Mette Støvring Ahm

Servicehundeinstruktør
SoSu-assistent og servicehundeinstruktør Mette Støvring Ahm, Servicehundeforeningen

Baggrund

Mette startede i 1980 sin hundekarriere i Dansk Politihundeforening, hvor hun har deltaget i et utal af konkurrencer og flere gange deltaget ved DM. Hun er uddannet instruktør, figurant og dommer i foreningen. Hun har haft egen kennel med opdræt af Schæferhunde.  Hun var også i en årrække tilknyttet projekt ”Barn og hund” i Dansk Kennelklub.

 

SoSu-assistent og Servicehundeinstruktør

Mette er uddannet Social og Sundhedsassistent og har igennem dette arbejde tilegnet sig stor indsigt og erfaring med mennesker med fysiske og psykiske udfordringer.

I 2019 blev hun hvalpevært og senere instruktør i Servicehundeforeningen.

Maria Koldenborg

Servicehundeinstruktør
servicehundeinstruktør Maria Koldenborg

Servicehundeinstruktør Maria Koldenborg har et stor og faglig erfaring med træning af hunde og arbejde indenfor sundheds -og primærsektoren.

Baggrund

Servicehundeinstruktør Maria er uddannet sygeplejerske i 2003. Har erfaring indenfor både det medicinske og kirurgiske område.

Har desuden været ansat i kommunalt regi i mange år, dels som hjemmesygeplejerske og i de sidste 9 år i en administrativ stilling.

Maria har stor erfaring med formidling og kommunikation og har en videreuddannelse indenfor dette felt.

 

Maria har stor erfaring med træning af mange forskellige hunderacer.

Er uddannet lydighedsinstruktør i Dansk Politihundeforening og har i en årrække fungeret både som instruktør og koordinator for lydighedshold.

Maria har derudover været aktiv konkurrence hundefører i Dansk politihundeforenings program.

 

Maria er efterfølgende uddannet instruktør i Servicehundeforeningen.

Knirke Nybroe

Servicehundeinstruktør
Servicehundeinstruktør

Baggrund

Servicehundeinstruktør Knirke Nybroe, har stor erfaring indenfor behandling og undervisning af børn og unge med særlige behov

Knirke har beskæftiget sig med hunde siden hun blev født og har selv 2 spanske vandhunde, som hun avler på. Knirke bruger ”Karma” sin spanske vandhund i sit daglige arbejde med unge, hvor de unge øver sig på at bevæge sig udenfor hjemmet, ved at have Karma med.

Fra fodervært til servicehundeinstruktør

Knirke var lærer på Fontan skolen, hvor hun som lærer, oplevede den kæmpe forskel en servicehund gjorde for en elev (læs artiklen “Servicehund på job i skolen” Efter denne oplevelse og grundet hendes kærlighed til hunde, blev hun fodervært for Servicehundeforeningen. Her blev hendes iver til at være en del af Servicehundeforeningen blot mere grundlagt, og hun blev derfor engageret som servicehundeinstruktør.

Faglige kompetencer

Servicehundeinstruktør Knirke Nybroe, har ligeledes erfaring i psykoedukation og gruppeterapi for både forældre og unge.

Knirke er oprindelig uddannet lingvist og 2-sprogslærer fra Københavns Universitet og har arbejdet med børn, unge og forældre siden 2000, hvor hun startede med at undervise på Københavns Sprogskole. Siden har hun arbejdet med udfordrede unge med bl.a. angst, selektiv mutisme, ADHD, skizofreni og autisme.

Læs mere om Knirke

LinkedIn

Dukasku.dk

Ditte Frederiksen

Servicehundeinstruktør

Baggrund

Ditte arbejder som politiassistent i specialiseret beredskab i Vordingborg. I politiuddannelsen er indlagt uddannelse med psykisk syge og sårbare. Ud over den almindelige uddannelse alle politiuddannede får, har Ditte modtaget intensiv uddannelse i at tale med denne målgruppe, da hun gennem en årrække har arbejdet som alarmoperatør på alarmcentralen (112).

I det private liv omgås Ditte også mange syge/sårbare/udsatte, idet Ditte selv er mor til et barn med en kromosomfejl. Det har gjort, at sønnens fritidsaktiviteter osv. er i specialtilbud, og herigennem møder Ditte mange forældre og deres børn med psykisk og fysisk handicap. For Ditte er det en stor gave!

Fra fodervært til servicehundeinstruktør

Dittes fritid har altid været brugt på dyr. Ditte har i hele sit liv haft hund – mange forskellige racer, og så har både Dittes datter og Ditte en stor passion for heste. Ditte bor på en lille landejendom, hvor der er plads til både heste og hund(e).

I 2015 kontaktede Ditte Servicehundeforeningen for at tilbyde at være fodervært, da Ditte stod overfor at skulle aflive sin daværende hund. Det viste sig at være en god beslutning, og Ditte har haft mere end 15 hvalpe som fodervært. De kære hvalpe har givet Ditte blod på tanden mht. at træne hund, og nu er Ditte servicehundeinstruktør for Servicehundeforeningen. Ditte beskriver der som det mest meningsfulde fritidsjob hun kan forestille sig.