Om Foreningen

Servicehundeforeningen

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for Servicehundeforeningen varetages af Bestyrelsen. Bestyrelsen er frivillige og ulønnede aktive medlemmer. 

Bestyrelsen har til ansvar at sikre, at formålet med foreningen varetages bedst muligt. (Se foreningens vedtægter)

Bestyrelsen er med til at sikre, at foreningen har en sund og god økonomi, hvor foreningens midler forsigtig anbringes og varetages på fornuftig måde. Der må ikke udlånes til medlemmerne eller anvendes til risikobetingede investeringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen idet formanden og et medlem vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. (Se i øvrigt vedtægter)

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen ønsker det. 

I praksis mødes bestyrelsen ca. 4 gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Servicehundeforeningens daglige arbejde.

Medlemmer i bestyrelsen yder alle en frivillig indsats i foreningen. Der afholdes bestyrelsesmøder flere gange årligt.

Christian Christensen - Formand - Servicehundeforeningen

Formand

Christian Christensen

Dyrlæge og Næstformand Knud Dahlgaard - Servicehundeforeningen

Næstformand

Knud Dahlgaard

Bestyrelsesmedlem

Nete Nygaard Jensen

Maria Koldenborg

Bestyrelsesmedlem

Maria Koldenborg

Anne Christensen - Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Anne Christensen

"Årsagen til at ansøge om servicehund kan være mange. Men fælles for alle er, at før var man afhængig af andre og meget ved livet var svært.  Med servicehunden er livet blevet nemmere og man er blevet mere uafhængig af andres hjælp."

Servicehundeforeningen Servicehund ikon stor

Årsregnskab

Vi du gerne læse om foreningens årsregnskab, så har du muligheden for det her. Servicehundeforeningen mener, at gennemsigtighed er altafgørende i en humanitær nonprofit forening.

Regnskab - Civilstyrelsen

Vi du gerne læse om Regnskab – Civilstyrelsen, så har du muligheden for at downloade det her. 

traening-i-at-rejse-med-tog-Servicehundeforeningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her

Ved at tilmelde dig, acceptere du vores privatlivspolitik.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Servicehundeforeningen

Vi stræber efter at hjælpe mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps til at få et bedre liv. Foreningen træner hunde til psykisk handicappede og psykiske syge mennesker i hele landet.

Find os i hele DK

Østre Parkvej 2N,
4100 Ringsted
CVR: 35552472

© 2023 Servicehundeforeningen