Det tilbyder vi brugeren, der får tilbudt servicehund

Servicehundeforeningens officielle vest. Nogle brugere har en anden slags vest. Det er obligatorisk at anvende vores logo.

Vi tilbyder grundlæggende en hund, som er skræddersyet til den enkeltes brugers behov og niveau

Vi ligger vægt på, at hunden først og fremmest bliver grundig testet. Består hunden testen, så er den fundet egnet til servicehund,  grundet et meget venligt væsen og afbalanceret temperament.

I foreningen er vi kritiske med at finde den rette hund, som matcher den kommende bruger. For det er vores erfaring, at det er af allerstørste betydning for succes, at hund og bruger er det rette match. Eksempelvis nytter det ikke at få en ivrig hund til en bruger, som kan have svært ved at sætte dæmpe hunden osv. Det betyder, at foreningen bruger meget tid på at finde den rette hund. For hunden skal adlyde til trods for eksempelvis monoton stemmeføring og dæmpet kropssprog.

Hunden er offentlighedstestet, så den kan begå sig i bus, toge, shopping centre, caféer og restauranter og lignende.

Vi tilbyder en servicehund, som har lært lydighed på højt niveau og kan give berøring på kommando således, at man kan få den nødvendige støtte og tryghed, hvis brugeren bliver usikker og får angst. Dette, skal servicehunden trænes til at kunne både i hjemmet og i det offentlige rum med mange distraherende omgivelser.

En hund med rigtig gode samarbejdsevner. En servicehund, som har lært ca. 20 kommandoer, og som gør den samarbejdsegnet i og udenfor hjemmet. Servicehundeforeningen står til rådighed med hjælp til bruger og hund i hele hundens levetid. Foreningen hjælper til med at tegne forsikring for servicehunden og kan være behjælpelig med køb af kvalitetsfoder til cirka halv pris gennem en af vores dyrlæger.

En hund, som er skræddersyet til den enkteltes brugers behov og niveau. Undervisning af en veluddannet instruktør, som alle er godt rustet til at give en så god og forstående undervisning, som overhovedet muligt på den enkeltes brugers niveau.

Underviser og instruktør, som alle er vant til at arbejde med psykiske sårbare personer og deres netværk.

Når brugeren modtager hunden undervises bruger og hund sammen 4 gange af 3 timers varighed. Undervisningen foregår i eget hjem og i eget nærområde. Ved udplaceringen undervises der i 2 dage, herefter er der 1 – 2 ugers pause, hvor man er alene med servicehunden. Herefter kommer vi igen og giver yderligere 2 dages opfølgende undervisning.

Efter 2 måneder er der atter opfølgende besøg, hvor der udfærdiges en rapport til sagsbehandler. Rapporten er en vurdering af processen og de forbedringer, der er sket med funktionsevnen ifht den enkeltes lidelse.

Man har altid mulighed for at kontakte Servicehundeforeningen i den mellemliggende periode, hvis der er det mindste.

Desuden yder vi telefonisk rådgivning i hele hundens levetid.