Krav til Ansøger

Servicehundeforeningen

Servicehundeforeningen har krav

I Servicehundeforeningen har vi en række krav til ansøgeren, som får udplaceret servicehund fra Servicehundeforeningen.

Dette har vi, for bedst muligt at kunne sikre succes i samarbejdet for både ansøger og servicehunden.

Men også fordi vi som forening har et særligt stort dyreetisk ansvar for vores hund, som vi udplacererer.

Det giver god mening både for bruger, hund og forening.

Servicehundeforeningen
Servicehund ved dyrlægen

Our Founder

KRAV

Chefinstruktøren kommer altid på et hjemmebesøg, hvor brugerens egnethed bliver vurderet. Her får ansøger også lejlighed til at fortælle om de behov, som der er til servicehunden som hjælpemiddel. Hvilke udfordringer har man? Hvad skal den særligt trænes til? Er der særlige behov til hundens mentale egenskaber? Osv.

Under mødet gennemgår Chefinstruktøren også de krav foreningen stiller til ansøger.

Det er naturligvis en forudsætning, at ansøger er et omsorgsfuldt menneske og har en umådelig stor kærlighed til hunde.

Ansøger er interesseret og motiveret til at lære at samarbejde med en hund.

Ansøger skal kunne modtage undervisning i 4 dage med 3 timers undervisning pr. dag. Undervisningen foregår i eget hjem og nærområde.

Dertil kommer, at ansøger skal kunne være i stand til at samarbejde og være modtagelig for vejledning af instruktører. Det nytter således ikke, at undervisning og vejledning sker gennem en omsorgsperson eller støtte-kontakt person.

Der må som udgangspunkt ikke være andre hunde hjemmet. Det skyldes, at det vil være svært for brugeren at få servicehunden til at yde den nødvendige fokus, når den bliver distraheret af de andre hunde. Hunde tiltrækkes af hinanden og kan risikere at kopiere uhensigtsmæssig adfærd. Om servicehunden vil kunne fungere med eventuelle andre dyr i hjemmet, vurderes i hvert enkelt tilfælde

Hjemmet skal være egnet til at have hund.

Desuden skal den have mulighed for at komme af med nødtørft ca. 6 gange dagligt.

Som ansøger og sagsbehandler er det væsentligt at have for øje, at det drejer sig om et levende hjælpemiddel med sit eget væsen. Derfor skal alle i starten, når servicehunden udplaceres, forvente at ansøgeren vil få et højere stressniveau. For en ny daglig struktur og nye rutiner skal opbygges. Hunden skal lære ansøger at kende og – ikke mindst – skal ansøger lære hunden og dens signaler at kende. Det er en proces, og det kan tage nogen tid.

Forventninger kan være høje til hunden. Men ligesom små børn ikke altid reagerer som forventet i forskellige situationer, er det umuligt helt at undgå situationer, hvor hunden reagerer anderledes end ventet. Det kan i situationen måske være svært at håndtere. Mange gange kræver det dog blot et telefonopkald og en guidning i, hvordan man støtter op om hunden. Det er vigtigt at huske på, at disse situationer kan hjælpes. Og at Servicehundeforeningen blot er et kald væk.

Den opfølgende samtræning er netop for at følge op på eventuelle situationer og spørgsmål, hvor det måske ikke er gået som tænkt. På samme måde som sundhedsplejersken støtter op med hjemmebesøg for at sikre trivsel hos både mor og barn. Den tætte dialog, observationer og vejledning i den første tid er fundamental for at sikre langsigtet trivsel og succes for både bruger og hund.

Har alle denne tålmodighed, formår at samarbejde og blive vejledt af instruktørerne, ser vi til gengæld at de allerfleste af vores brugere får glæde, motion og en væsentlig højere uafhængighed af andre. Mange siger, at de ”får livet tilbage.”

Servicehundeforeningen er altid telefonisk til rådighed for brugerne.

Først og fremmest skal ansøger være villig og kunne formå at samarbejde med instruktør; herunder være modtagelig for vejledning af instruktør

Ansøger skal anvende Servicehundeforeningens træningsmetoder, som er baseret på ros og belønning

Foderet skal gives på gåture, ved leg og ved træning. Så hunden får det som belønning. På den måde kan brugeren bedre fastholde hundens fokus og samarbejde.

Man må ikke lege vilde og stressende lege med hunden så som bold og pindekast.

Hunden skal have aktiveres og trænes og have mulighed for en længere gåtur på minimum 1 times varighed dagligt.

Hunden skal passes; have adgang til vand. Pelsen skal plejes ved behov. Man skal være opmærksom på, at den ikke får lange negle.

Hunde skal have et årligt dyrelægetjek og sine årlige vaccinationer.

Bliver hunden syg eller har man mistanke om, at hunden er syg, så skal Servicehundeforeningen ALTID kontaktes. Dette er et ufravigeligt krav.

Servicehundeforeningen har tilknyttet en af Danmarks tidligere bedste dyrlæger, som vi har et solidt og godt samarbejde med. Mange gange kan det klares via vejledning i telefonen. På samme måde som når man ringer og får vejledning af akutlægen.

Man skal have et netværk, som kan hjælpe med pasning af hunden, hvis man bliver syg.

Det er et ufravigeligt krav, at man i hele hundens levetid kontakter Servicehundeforeningen, når man har brug for råd og vejledning til pasning, støtte og træning.

Vi ønsker altid den største mulige trivsel for både bruger og hund.

Man skal have økonomi til at klare de nødvendige driftsudgifter til hunden, såsom foder, dyrlæge og evt. medicin.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her

Ved at tilmelde dig, acceptere du vores privatlivspolitik.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Servicehundeforeningen

Vi stræber efter at hjælpe mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps til at få et bedre liv. Foreningen træner hunde til psykisk handicappede og psykiske syge mennesker i hele landet.

Find os i hele DK

Østre Parkvej 2N,
4100 Ringsted
CVR: 35552472

© 2023 Servicehundeforeningen