For Fagpersoner

Servicehundeforeningen

Hvad er det lige en servicehund kan ?

I det nedenstående kan du læse om, hvordan vi som forening samarbejder med kommuner og sagsbehandler. Samt om hvordan vi tager vores ansvar alvorligt, når vi udplacerer servicehunde.

jan-og-Cezar-skridter-fronten-af
Servicehund med på sygehuset

Our Founder

Hvad tilbyder vi?

Servicehundeforeningen er en non-profit forening, som arbejder målrettet og dedikeret på, at finde kommende egnede servicehunde og uddanne disse til mennesker med psykisk og fysisk lidelse.

Foreningen blev etableret i 2014 og har samarbejde med 33 kommuner i hele Danmark

I 2019 lavede Servicehundeforeningen sin egen undersøgelse blandt brugere, som havde fået servicehund. Resultaterne var – selv for foreningen – yderst overvældende:

 • Der var eksempel på, at uddannelsesydelse blev afløst af uddannelse
 • Enkelte havde gået fra kun at kunne være hjemme til at evne flexjob
 • Børn blev i stand til nu at kunne formå at være alene og flere i stand til at komme i skole.
 • Depression ændres til oplevelse af mere glæde og trivsel ved livet.
 • Alle rummede at være længere tid i sociale sammenhænge og oplevede væsentlig mindre træthed efterfølgende.
 • Alle oplevede bedre at kunne begå sig i sociale sammenhænge, fordi servicehunden var ”det fælles 3.”
 • Angst blev væsentlig reduceret. For mange vedkommende næsten ikke eksisterende og knap så voldsomt.
 • For flere vedkommende blev medicin reduceret og enkelte havde ophør med nogle af deres præparater.
 • Alle oplevede det som væsentligt for deres trivsel, at de kunne have servicehunden med sig overalt.
 • Alle følte, at servicehunden øgede deres uafhængighed af andre.
 • Nogle oplever bedre at være i stand til at indgå i korte sammenhænge – og uden hund (når det ikke er muligt at have den med), fordi deres stress grundlæggende er reduceret.
 • Flere af vores brugere er gået fra at bo på bosted til at kunne bo alene i egen bolig.

Vi er altid meget interesseret i at indgå samarbejder omkring vores hunde, og i særdeleshed omkring forskning af, hvorledes Servicehunde fra Servicehundeforeningen hjælper mennesker i trivsel og til autonomi.

Servicehundeforeningen deltog i 2016 i et forløb, som hed ”projekt hundehvalp”, i samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Du kan læse mere om projektet i “Kan en hund gøre en forskel” ved Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Vi bliver ofte kontaktet af sagsbehandleren på baggrund af Serviceloven § 112 Bevilling om hjælpemiddel, når kommunen modtager en ansøgning om servicehund.

Når der skal bevilges Servicehund som hjælpemiddel, skal kommunen vurdere, hvorvidt ansøger har råd til at have hund. Ligesom evnen til at være hundeejer er vigtig i vurderingen.

 • Foder til hunden koster ca. 500 – 800 Kr. om måneden.
 • Dertil kommer den obligatoriske hundeforsikring på omkring 1200 – 1400 kr. om året
 • Forsikringen har en selvrisiko på 1000,00 kr.
 • Årlig helbredsundersøgelse ved dyrlægen og vaccination
 • Løbende nødvendige udgifter Ad hoc.

Hvornår formår man egentlig at være servicehundebruger? Det kan være svært at vurdere for den enkelte sagsbehandler, som ser en person voldsom påvirket af sin lidelse. Derfor bliver vi almindeligvis kontaktet første gang i processen til et hjemmebesøg hos ansøger sammen med sagsbehandler fra kommunen.

Når vi er på hjemmebesøg, medbringer vi gerne en af vores egne hunde for at kunne observere ansøger i selskab med hund.

Hjemmebesøget varer mellem 1-2 timer.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes udfordringer. Vi har mange års erfaring og viden omkring betydningen af angst, depression, PTSD, OCD mv.

I samtalen ønsker vi at opnå viden, om årsagen til ansøgning af Servicehund. Vi spørger ind til de konkrete behov, som den enkelte hund skal trænes i. Vi vurderer, ansøgers ressourcer og udfordringer.

Vi vurderer hjemmets egnethed. Dertil om ansøger har nogle til at hjælpe sig med at passe hunden, hvis der opstår behov for det i hverdagen som eksempelvis ved sygdom.

Du kan læse mere om vores krav til ansøger her

Vurderer vi ansøger egnet, søger vi efter en hund, som fungerer med ansøgers temperament og evne til at give kommandoer; hunden skal besidde det rette væsen.

Langt fra alle hunde egner sig til servicehunde. F.eks. vil en selvstændig hanhund på forhånd være en fiasko. Ligesom en hund der har tendens til at gø meget, ikke vil fungere. Vi kunne nævne mange flere uønskede egenskaber, som betyder, at hunden fravælges til opgaven.

Heller ikke alle racer egner sig som servicehunde, da nogle racer kan være mere dominerende, have tilbøjelighed til stressende adfærd og være mere hylende eller gøende end andre. Vi anvender oftest Golden Retriever og labrador.

Vi kan opleve, at vi skal teste mellem 3-5 hvalpe og 8-9 ung hunde, inden vi finder den rette.

Servicehundeforeningen har stor fokus på den enkelte hunds trivsel, da disse hunde er dagligdagens små helte.

Vi anser, at vi som en non-profit organisation, der udplacerer levende ”hjælpemidler” har et særligt dyreetisk ansvar samt ansvar for hundenes velfærd. Derfor er vi forpligtiget til at sikre, at udplaceringen og “arbejdet” som servicehund er en opgave, som servicehunden formår og trives i.

Når Servicehundeforeningen har været ude på vurderingsbesøg, afgiver vi altid en vurderingsrapport til sagsbehandler. I rapporten indgår Servicehundeforeningens saglige vurdering i egnethed af ansøger som servicehundebruger.

Det skal her understreges, at det er kommunens beslutning, hvorvidt der med udgangspunkt i serviceloven § 112 skal bevilges servicehund eller ej.

Vi stiller høje krav til hundens trivsel, da servicehunden er et levende hjælpemiddel. Er vi i tvivl aftaler vi nogle gange et ekstra besøg med sagsbehandler, hvor vi vurderer ansøger, med en hund fra foreningen, i forskellige situationer.

Afprøvning er indskrevet i ALLE kontrakter og altså ikke kun, hvis kommunen er i tvivl. I nogle tilfælde er den enkelte kommune fortsat i tvivl, hvorvidt ansøger er i stand til at indgå i træning samt varetage hundens behov. Her tilbyder Servicehundeforeningen i bevillingskontrakten en på forhånd aftalt afprøvningsperiode. Hvis det viser sig ikke at fungere, så hæfter kommunen udelukkende for de timer, som instruktør har stillet til rådighed.

Der er altid udarbejdet en formel kontrakt. Servicehundeforeningen anbefaler, at der i kontrakten er et årligt opfølgningsmøde.

I henhold til lovgivningen har kommunen i hele hundens levetid et særligt ansvar for at sikre sig, at hunden er i trivsel. Det mener vi bedst kan sikres ved et årligt opfølgningsbesøg. På samme måde, som sundhedsplejen følger det enkelte barn fra fødsel til endt skolegang.

Herved sikrer vi, at hunden trives og er sund. Samtidig sikrer vi også, at den fortsatte gode udvikling fortsætter. For det er et faktum, at når bruger modtager servicehund er den trænet til de behov, som bruger har ved ansøgnings tidspunkt. Mange af vores ansøgere har levet i isolation grundet social angst mv. Mange af vores unge børn har skolevægring. Scenariet er her, at samtræne bruger og hund i det miljø, som de færdes i. Men når brugerne stressreduceres qua hunden, så vil nye behov opstå, fordi de færdes i andre og flere miljøer.

Servicehundeforeningen udarbejder en opfølgningsrapport til sagsbehandler efter 2 til 3 mdr. efter udplaceringen. Det mener vi er nødvendigt for at sagsbehandler kan have tillid til, at Servicehunden er trænet til de specifikke aftalte opgaver og behov og brugeren er egnet til at have servicehund. Ligeledes beskriver vi i rapporten hvilke af brugerens funktionsnedsættelser, der er blevet bedre.

Servicehundeforeningen har mange års erfaring med træning af hunde. Hertil kommer vores viden og kompetencer indenfor psykiske lidelser og fysiske handicap. 

Vores ansatte instruktører har forskellige erhvervserfaring og uddannelse indenfor handicapområdet.

Brugeren har altid mulighed for at kontakte os telefonisk hele døgnet, året rundt.

Vi har indgået fordelsagtige forsikringsaftaler med Agria for vores brugere.

Servicehundeforeningen har også en dyrlæge tilknyttet. Bruger kan kontakte Servicehundeforeningen for faglig vejledning, hvis de vurderer, at deres hund er syg.

(Hvis det er livstruende akut, så skal brugere naturligvis hurtigt til egen dyrlæge)

Mange af vores brugere har social angst og i flere år haft svært ved at komme ud offentligt. Derfor arbejder vi kontinuerlig på at søge fælles træning med brugerne, når der er ønske herom.  Vi har her oplevet flere gode venskaber opstå. Sidst vi gjorde dette var i august 2020 på Sjælland.

 • En vurderingsrapport i egnethed af ansøger som servicehundebruger.
 • Afprøvningsperiode.
 • Opfølgningsrapport ca. 3 måneder efter udplacering og endt samtræningsforløb.
 • En garanti på det rigtige match i 6 uger fra 1. samtræningsdag.
 • Man kan tilkøbe sig et årligt opfølgningsbesøg. Hvilket vi anbefaler.
 • Bruger har adgang til telefonisk vejledning og sparring døgnet rundt, året rundt i hele servicehundens levetid.
 • Vi strækker os meget langt for at sikre, at bruger og hund er det bedste makkerpar og ”bedste venner”.

Ønsker du at tale med en sagsbehandler fra en af disse kommuner for at høre andre kommuners erfaring med sagsbehandling af servicehund og deres oplevelse af samarbejdet med Servicehundeforeningen, så er du velkommen til at kontakte os.

Mail: info@servicehundeforeningen.dk

Alle forespørgsler på hverdage mellem 9.00 – 16.00

Chefinstruktør Hanne Troensegaard: 2068 8383

Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her

Ved at tilmelde dig, acceptere du vores privatlivspolitik.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Servicehundeforeningen

Vi stræber efter at hjælpe mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps til at få et bedre liv. Foreningen træner hunde til psykisk handicappede og psykiske syge mennesker i hele landet.

Find os i hele DK

Østre Parkvej 2N,
4100 Ringsted
CVR: 35552472

© 2023 Servicehundeforeningen