Bliv Aktiv

Over hele landet gør frivillige en stor indsats for Servicehundeforeningen, og uden dem var Servicehundeforeningen slet ikke, hvor vi er i dag. Nogle kæmper en politisk kamp for at forbedre livsvilkårene for brugerne med behov for Servicehunde, nogle som rådgivere og andre med IT, hjemmesider mv.

Ønsker du at være frivillig i foreningen, så er du velkommen til at kontakte os! Vi har masser af projekter, som vi gerne vil i gang med for vores brugere.

Der er en frivillig hjælper, der varetager telefonisk rådgivning til forældre, som overvejer at ansøge om servicehund til deres psykisk sårbare handicappet børn. Det er forældre til børn med autisme, ADD, ADHD, som har følgelidelser med angst, depression etc. Det kan også være rådgivning til unge samt forældre til unge med svær angst og selvskade gennem flere år, hvor mange indsatser har været nytteløse.

Der er en frivillig hjælper, der varetager telefonisk rådgivning til unge, som overvejer at ansøge om servicehund.

Der er en Frivillig hjælper, der finder hunde til salg og opdaterer foreningens Facebook side. (Der er mange i målgruppen, som er aktive på FB siden).

Dertil er der en frivillig indsats til hjælp og støtte på hjemmesiden, frivillige der hjælper med diverse kort og andet materiale omkring foreningen.

Frivillig indsats til formidling om foreningen, servicehunde og politisk lobbyisme samt oplysning bla. til Folkemødet på Bornholm.

Disse frivillige kræfter er bosat i alle 5 regioner i Danmark.