Hunde, der hjælper

Tlf: 2068 8383

Åben for brugere 24/7

Kun et ring væk

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for Servicehundeforeningen varetages af Bestyrelsen. Bestyrelsen er frivillige og ulønnede aktive medlemmer. 

Bestyrelsen har til ansvar at sikre, at formålet med foreningen varetages bedst muligt. (Se foreningens vedtægter)

Bestyrelsen er med til at sikre, at foreningen har en sund og god økonomi, hvor foreningens midler forsigtig anbringes og varetages på fornuftig måde. Der må ikke udlånes til medlemmerne eller anvendes til risikobetingede investeringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen idet formanden og et medlem vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. (Se iøvrigt vedtægter)

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen ønsker det. 

I praksis mødes bestyrelsen ca. 4 gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Servicehundeforeningens daglige arbejde.

Det overordnede ansvar for Servicehundeforeningen varetages af Bestyrelsen. Bestyrelsen er frivillige og ulønnede aktive medlemmer. 

Bestyrelsen har til ansvar at sikre, at formålet med foreningen varetages bedst muligt. (Se foreningens vedtægter)

Bestyrelsen er med til at sikre, at foreningen har en sund og god økonomi, hvor foreningens midler forsigtig anbringes og varetages på fornuftig måde. Der må ikke udlånes til medlemmerne eller anvendes til risikobetingede investeringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen idet formanden og et medlem vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. (Se iøvrigt vedtægter)

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen ønsker det. 

I praksis mødes bestyrelsen ca. 4 gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Servicehundeforeningens daglige arbejde.

Formand Christian Christensen, Servicehundeforeningen
Formand Christian Christensen. Pensioneret Sprængstofhundefører i politiet
Næstformand Knud Dahlgaard, fagdyrlæge
Bestyrelsesmedlem Jacob Wonsild
Bestyrelsesmedlem Annette Jacobsen, Selvstændig
Bestyrelsesmedlem Nete Nygaard-Jensen, Direktør