Hunde, der hjælper

Tlf: 2068 8383

Åben for brugere 24/7

Kun et ring væk

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for Servicehundeforeningen varetages af Bestyrelsen. Bestyrelsen er frivillige og ulønnede aktive medlemmer. 

Bestyrelsen har til ansvar at sikre, at formålet med foreningen varetages bedst muligt. (Se foreningens vedtægter)

Bestyrelsen er med til at sikre, at foreningen har en sund og god økonomi, hvor foreningens midler forsigtig anbringes og varetages på fornuftig måde. Der må ikke udlånes til medlemmerne eller anvendes til risikobetingede investeringer.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen idet formanden og et medlem vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. (Se i øvrigt vedtægter)

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen ønsker det. 

I praksis mødes bestyrelsen ca. 4 gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Servicehundeforeningens daglige arbejde.

Servicehundeforeningen

 

Formand Christian Christensen, Servicehundeforeningen
Formand Christian Christensen
Næstformand Knud Dahlgaard, fagdyrlæge
Bestyrelsesmedlem Jakob Wondsild
Bestyrelsesmedlem Jacob Wonsild
Bestyrelsesmedlem Nete Nygaard-Jensen, Direktør
Bliv medlem af servicehundeforeningen

For 200 Kr. om året kan du blive medlem og støtte Servicehundeforeningen. 

Via dit støtte-medlemskab kan vi fortsætte med at arbejde for den høje kvalitet af servicehunde og formidling om Servicehunde. 

Vi prioriterer vores målgruppe i samarbejdet med hunden.

Derfor er det vigtigt, at vores brugere kan kontakte os altid hele året rundt. For både brugerne og servicehunden er foreningens allerhøjeste prioritet.

Den gode servicehund ændrer i høj grad tilgangen på livet. Vi  glæder os til at have dig i foreningen.

 

På foreningens vegne

 

Christian Christiansen
Formand for Servicehundeforeningen

Ønsker du at støtte Servicehundeforeningens arbejde med et støtte-medlemskab til kr. 200,- årligt, skal du venligst udfylde nedenstående formular, og indbetale pengene via bankoverførelse eller via MobilePay, hvorefter dit medlemskab bliver registreret. 


Nordea Ringsted

Reg.nr: 2520 Konto: 6295 330501


MobilePay 

978842

Husk at notere dit navn

 

Tusind tak for din støtte.

Servicehundeforeningen

Servicehundeforeningen hjælper nogle af de mennesker i Danmark, som har det allersværest. Med din hjælp kan vi fortsætte og udvikle dette arbejde for at få mennesker i bedre trivsel ved hjælp af en servicehund.
Hanne Troensegaard
ChefInstruktør