Ansøgning af servicehund

Servicehundeforeningen

ansøgning af servicehund

Servicehundeforeningen får mange henvendelser omkring, hvordan man får sig en servicehund.

På denne side fortæller vi om, hvordan man kan få en servicehund. Blandt andet beskriver vi lovgivningen for at kunne få bevilget servicehund af kommunen.

Der kan være mange spørgsmål og overvejelser omkring, hvorledes en servicehund vil kunne hjælpe dig. Det kan også stadig være svært at finde ud af, hvor man starter sin ansøgning.  

På denne side finder du nogle af de svar, som vi får rigtig mange henvendelser på.

Rigtig god læsning.

Krav til ansøger

Hvordan får man servicehund fra Servicehundeforeningen?

En Servicehund bevilges af kommunen efter Serviceloven §112 ”Lov om hjælpemidler”.

Man kan dog også selv betale for sin servicehund.

Servicehundeforeningen har nogle krav til bruger, som skal være imødekommet for at få servicehund. Det skyldes, at vi også sætter det dyreetiske ansvar højt. Vi skal sikre os, at servicehunden kommer til at trives sammen med sin bruger. Disse krav kan du læse mere om på siden Krav til ansøger.

traening-i-at-rejse-med-tog-Servicehundeforeningen

Serviceloven §112

Her gennemgår vi kort, hvad loven siger.
Der er 2 kriterier, der kommer i betragtning for at kommunen bevilger servicehund:

Ansøgning af servicehund: Personkreds

Det skal være lægefagligt dokumenteret, at du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det betyder også, at alle behandlingsmuligheder skal være udtømte.
Hvis alle behandlingsmuligheder er udtømt, og andre former for hjælp ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe følgerne af borgers nedsatte funktionsevne, er Borger omfattet af den personkreds, der kan have ret til bevilling af hjælpemidler https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203060

Ansøgning af servicehund: Væsentlighed

Du skal beskrive, hvad en hund kan gøre for dig. Har du erfaring med hund, så er det en fordel at beskrive dette konkret. Kommunen vurderer her også dit behov for servicehund contra familiehund. Ligesom din evner til at være hundeejer indgår. Her bliver også vurderet, hvorvidt du har råd til hundens røgt og pleje.

I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194640

FAQ om ansøgning til Servicehund

For at få bevilget servicehund skal du først og fremmest kontakte din sagsbehandler i kommunen. De har vejledningspligt, og skal informere og hjælpe dig til, hvordan du kan ansøge om servicehund.

Det er kommunen, som henvender sig til Servicehundeforeningen med henblik på, at vi skal komme på vurderingsbesøg hos dig.

Vurderingsbesøger har til formål dels at vurdere din og hjemmets egnethed til servicehund. Men også at skabe gensidig forståelse af, hvilke funktioner servicehunden skal have – og hvad Servicehundeforeningen forventer og kan imødekomme.

Efter vurderingsbesøget sender Servicehundeforeningen en vurderingsrapport til din sagsbehandler.

Når beslutningen om servicehund er taget, så er mange fristet til selv at kontakte servicehundeforeningen, betale for servicehunden i håb om, at den bliver bevilget af kommunen. Det kan være en dårlig ide, da du hermed risikerer, at ansøgningen afvises. Men dog ikke en umulighed, da lovgivningen har undtagelser. Hvorvidt det er den rigtige ”chance” for dig at tage, er udelukkende din vurdering og beslutning.

Ankestyrelsens Principafgørelser

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet, inden bevilling.

Hvis en kommune har truffet afgørelse om afslag på bevilling af et hjælpemiddel, og ansøgeren klager over denne afgørelse til nævnet, skal nævnet behandle denne klage, selvom ansøgeren selv har anskaffet sig hjælpemidlet efter kommunens afgørelse.

Den ansøger, der vælger at anskaffe et hjælpemiddel, mens klagen behandles, bærer selv risikoen for selv at komme til helt eller delvist at afholde udgiften til hjælpemidlet.

Selvom ansøgeren senere findes berettiget til et hjælpemiddel, kan der være forhold, der bevirker, at udgiften ikke kan dækkes helt eller delvist. Det kan skyldes, at kommunen har leverandøraftaler, det indkøbte hjælpemiddel ikke er det bedst egnede og billigste, eller at kommunen selv kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed.

 

Sager herom i ankestyrelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130967525

Det er udelukkende kommunen, som har ansvaret for, hvorvidt du får bevilget servicehund eller ej.

Får du afslag, så har du ret til at anke.

Er du uenig med sagsbehandler og har behov for yderligere rådgivning, kan du altid kontakte den uvildige handicaprådgivning www.dukh.dk. Rådgivning her er gratis og uvildig.

Servicehundeforeningen får altid information fra sagsbehandler vedr. udfaldet af ansøgning.

Får du servicehund bevilget, kommer du straks i vores system og bliver skrevet op på ventelisten.

Vi går i gang med at afsøge en hund på baggrund i samtalen på vurderingsmødet, således du får en hund, som passer til dine behov og ønsker.

Hvor lang processen afhænger meget, hvor lang sagsbehandlingstid som kommunen har. Men omkring 12 måneder kan der gå. Hvis sagen skal igennem ankestyrelsen, fordi kommunen giver afslag på servicehund, så kan processen tage fra 8 måneder til 12 måneder ekstra.

Så er du meget velkommen til at kontakte os og bede om samtale via vores mail: info@servicehundeforeningen.dk

OBS: Vi oplever, at mange skriver meget personlige mails på denne mail. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at mailen kun er krypteret, hvis du sender den krypteret.

Har du brug for yderligere drøftelse vedr. dit handicap, anbefaler vi derfor, at du skriver dit navn og telefonnummer, så vil vi sammen aftale med dig, hvornår det passer bedst, at vi taler sammen.

Vi arbejder i øvrigt med IT Operators om at finde en løsning, så du kan sende krypteret mail til os, selvom du ikke har et sådant program installeret.

Service hund (hvalp) - ansøgning af servicehund

Tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her

Ved at tilmelde dig, acceptere du vores privatlivspolitik.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Servicehundeforeningen

Vi stræber efter at hjælpe mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps til at få et bedre liv. Foreningen træner hunde til psykisk handicappede og psykiske syge mennesker i hele landet.

Find os i hele DK

Østre Parkvej 2N,
4100 Ringsted
CVR: 35552472

© 2023 Servicehundeforeningen