P1030900I testperioden bliver hundene også undersøgt og røntgenfotograferet (hofter og albuer) af en dyrlæge for at sikre, at hundene også fysisk er i god stand.

Efter afslutningen af førnævnte testperiode på 21 dage kommer hunden i træning hos en af instruktørerne, hvor træningen foregår efter de nyeste pædagogiske principper.

Så hurtigt som muligt bliver hunden og den kommende bruger sat sammen, således at hund og bruger så tidligt som muligt i træningsforløbet lærer hinanden at kende.

Dette er til stor glæde for både hund og bruger og giver også instruktøren mulighed for at tilpasse hunden bedst muligt til brugeren.

Under træningsforløbet arbejder vi os hen imod, at hundene udfører arbejdet efter selv svage signaler fra brugeren, og teamtræningen vil bl.a. foregå i de hjemlige omgivelser, på arbejdspladsen m.v.

Efter endt træning skal teamet bestå en offentlighedstest, og når teamet har bestået denne test, er hund og bruger klar til et langt og givtigt liv sammen.

Skal hunden udplaceres hos et barn, bliver den i slutningen af træningsperioden tilvænnet til at samarbejde med et barn.

Vedligeholdelse og kurser afholdes årligt, og individuel problemløsning tilbydes efter behov.