Servicehundeforeningen blev oprettet i marts 2014 på baggrund af mange års erfaring med træning af hunde til handicappede. 

Servicehundeforeningen er en landsdækkende nonprofit organisation, som har til mål at hjælpe psykisk syge og psykiske handicappede til et godt liv, væk fra isolation, ensomhed, og til et liv hvor man kan komme ud af hjemmet, være i bedre trivsel og have en god livskvalitet.

Foreningen træner hunde til psykisk handicappede og psykiske syge mennesker i hele landet.

 

Hanne og Christian Troensegaard er pionerene bag foreningen. De har erfaringer med træning af hunde; hhv internationalt og indenfor politiet som instruktør og mentaltestleder af politiets hunde (http://servicehundeforeningen.dk/instruktoerer)

Ved foreningens opstart havde de uddannet og trænet mere end 500 hunde tilsammen.

Servicehundeforeningen træner hunde til servicehunde til psykiske syge og psykisk handicappede mennesker i Danmark. Det er den eneste forening, som har trænet hundene, så de er godkendt servicehunde – og dermed godkendt hjælpemiddel – når brugeren modtager hunden. 

Den efterfølgende samtræning i hjemmet er udelukkende for, at bruger og hund kan lære hinanden at kende, at brugeren lærer kommandoer og hundenes signaler at kende. Dette for at brugeren og hunden kan opnå bedst mulige resultater sammen.

Brugerne, som får disse fantastiske hjælpemidler kan være: 

  • Krigsveteraner med posttraumatisk stress,
  • Børn, unge og voksne med invaliderende angst/ depression/ selvskade etc.
  • Børn med autisme etc.

For alle gælder, at disse er så ramt på deres lidelse, at en servicehund giver en væsentlig bedre livskvalitet. Vi har i foreningen mange eksempler på, at servicehunde forbedrer hverdagen i så høj en grad, at

  • kontakthjælp bliver afløst af uddannelse
  • Stort set alle oplever, at kan reducere medicinforbrug, enkelte hele ophøre medicin.
  • Isolation afløses af mulighed for at kunne arbejde i flexjob
  • Børn bliver i stand til at kunne være alene og i stand til at komme i skole.
  • Behov for hjælp til at indkøb reduceres  ofte til, at man varetager det med sin hund.
  • Depression ændres til glæde ved livet
  • Mennesker mestrer med hunden at kunne komme ud i det offentlige rum.

Foreningen har på nuværende tidspunkt 72 hunde placeret bredt i hele landet.

Foreningens mærkesag er, at hjælpe og støtte mennesker med psykisk sygdom og psykisk handicap til at få et godt liv med hjælp fra en firbenet ven; servicehunden.  Vi oplever, at disse hunde kan hjælpe mennesket der, hvor mange andre har givet op.